link_1
link_2
link_3
link_4
 
 
 
 

 
   

 

 

 

© 2003 - 04 Galy


Segmentové sťahovanie.

 

Je to nový spôsob sťahovania, ktorý spočíva v tom že môžete 1 súbor sťahovať od viacej užívateľov naraz... je to ale len na začiatku a dosť často sa v tom stiahnutom súbore spravia chyby...na dosť huboch je to aj zakázané, ale je to vaše rozhodnutie či sa nechať niekde zabanovať alebo sťahovať poškodené súbory.

Možnosť segmentového sťahovania majú iba niektoré klienti (väčšinou zakázané)...žiadne uvádzať nebudem, až to bude oficiálne dobre fungovať, tak to sem dopíšem.